Київський державний будинок
художньої та технічної творчості

Структурні підрозділи

Методичний відділ:

Методичний відділ є методичним центром організації навчально-виховної роботи з дітьми та молоддю і опорною ланкою керівництва навчального закладу з педагогічними кадрами.

Мета методичного відділу – сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та вихованняі.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

 

 • Пропаганда серед керівників гуртків досягнень педагогічної науки, психології, методики навчання та виховання дітей та молоді.
 • Допомога педагогічним працівникам з питань організації, планування і методики навчально-виховної роботи.
 • Підвищення кваліфікації та вивчення і поширення досвіду роботи кращих педагогічних працівників.
 • Налагодження і підтримання зв’язків з методичними кабінетами, лабораторіями інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання.
 • Накопичення та систематизація методичних матеріалів, які надсилаються з навчально-методичного центру, друкуються в періодичній пресі та розробляються в навчальному закладі, пропаганда форм і методів інтенсивного навчання та дієвого виховання, оцінка їх ефективності за досягнутими результатами.
 • Створення бази матеріалів з атестації, ліцензування та акредитації напрямків навчального закладу, вимог до відкриття нових напрямків.
 • Розробка рекомендацій щодо удосконалення організації навчального процесу; розробка положень і орієнтовних завдань для проведення конкурсів, семінарів та фестивалів.
 • Організація виставок методичних розробок педагогічних працівників, технічної творчості та декоративно-прикладного мистецтва вихованців. Участь у виставках та у міжнародних виставках.

 

Організаційно-масовий відділ:

Робота відділу  спланована відповідно до плану роботи навчального закладу, врахування побажань адміністрації, вивченої думки батьків, вихованців та педагогічного колективу.

Основні напрямки роботи відділу:

 • Робота з керівниками гуртків у напрямку підготовки до канікул,  участі у планових та традиційних заходах будинку творчості та загальноміських;
 • Підготовка документації, необхідної для проведення заходів, конкурсів;
 • Ведення документації про результати, підсумки проведених заходів;
 • Індивідуальна робота з керівниками гуртків;
 • Організація та проведення масових та виховних заходів;
 • Організація правової та правоосвітницької роботи;
 • Оформлення тематичних виставок, пам’яток у навчальних кабінетах;
 • Організація тематичних тижнів, календарних свят відповідно до наказів управління професійної освіти;

 

Керівники гуртків:

 

ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА ГУРТКА

 

Організаційна

Організація життєдіяльності дитячого колективу, індивідуальної роботи з вихованцями.

Дослідно-діагностична

Здійснення моніторингових досліджень розвитку особистості вихованців, дитячого колективу, навчально-виховного процесу.

Аналітична

Планування та організація навчально-виховної роботи на основі вивчення і врахування потреб, інтересів, переконань, ціннісних орієнтацій, мотивів, установок дитини, міжособистісних стосунків  у колективі.

Прогностично-проектна

Аналіз стану та тенденцій життєдіяльності творчого об’єднання, визначення цілей та завдань, шляхів та засобів її оптимізації, проектування, програмування та планування заходів з розвитку життєвої компетентності, життєстійкості та життєздатності вихованців.

Навчально-виховна

Проведення навчально-виховної роботи, передача знань, умінь і навичок життєтворчості, розвитку життєвої компетентності.

Корекційна

Виправлення в учнів негативних якостей та рис, асоціальних паттернів поведінки.

Профілактична

Попередження виникнення та поширення серед вихованців негативних соціальних явищ (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, правопорушення, негативна підліткова субкультура тощо).

Інформаційна

Проведення інформаційно-освітньої роботи в дитячому колективі.

Представницька

Представлення інтересів творчого об’єднання в органах державно-громадського управління навчальним закладом.

Психотерапевтична

Попередження стресових ситуацій, конфліктів, створення, позитивного емоційно-комунікативного простору для вихованців.

Координаційна

Організація системи зовнішніх зв’язків творчого об’єднання, необхідних для його ефективної роботи. Координація діяльності співпраці з батьками, з партнерами.

Захисна

Захист прав, інтересів вихованців.

 

Бухгалтерія:

Вірогідно, більшість скаже, що в цифрах і балансах ніякої творчості немає. Що вже говорити про щоденну паперову роботу, з якою безпосередньо пов’язана професія бухгалтера. Де тут творчість? Необхідно бути точним, об’єктивним, чесним, послідовним.

 

Тоді у мене інше питання, — а що для вас є творчість? Найчастіше ми називаємо творчими людьми тих, хто створює щось творче на благо суспільства (наприклад, письменників, режисерів, артистів, архітекторів, дизайнерів). Ну, або ж створювачів реклами, журналістів, маркетологів. Чи не здається вам, що це черговий нав’язаний суспільством стереотип? Кожен може знайти що-небудь творче у своїй професії.

 

Творчість — це створення нового продукту: народження ідеї та її реалізація. Наприклад, для бухгалтера творчістю є те, що він творчо реалізує, коли пише статті про свою роботу — про аудит, про бухгалтерію, про ефективну побудову бізнесу. Для мене цей процес дуже схожий з процесом створення художником картини: з’являється ідея, потім легкі начерки і, нарешті, останні штрихи. Що картина, що стаття — це результат творчості їх творців.

 

Або, інший приклад, головний бухгалтер захоплюється психологією, побудовою комунікацій між людьми. У компанії, завдяки її творчому підходу в спілкуванні з людьми, вона виконує роль інтегратора, зближуючи і об’єднуючи людей, мотивуючи їх на командну роботу. Результат: згуртована команда співробітників фінансового відділу. Вона, як диригент музикантами, рішуче управляє командою.