Гурток “Я – фактор успіху”

Керівник гуртка – Любов Сокол, кандидат психологічних нук, доцент кафедри теоретичної та консультативної психології НПК ім. М.П. Драгоманова

Підлітковий вік – це період активного становлення особистості, активного «пошуку себе», експериментування й апробації себе у різних ролях з метою формування образу «Я», життєвого самовизначення відносно двох головних питань: яким бути і ким бути? Перед особистістю постає проблема правильного визначення напрямів саморозвитку. Таке визначення потребує безпомилкової самооцінки, а значить знаним власної сутності. У гуртку “Я-фактор успіху” велика увага приділяється формуванню і коригуванню базисних уявлень про власну особистість та навколишню дійсність. Підлітки опановують прийоми та методи самопізнання, самовдосконалення. Прийоми і методи, які використовуються на заняттях, спрямовуються передусім на максимальне залучення динамічної емоційної сфери підлітків з поступовим формуванням аналітичних та вольових здібностей у здобутті знань та суспільно прийнятих форм поведінки. На життєвих прикладах подаються уявлення про такі важливі складові особистості, як мотивація, потреби, цінності та цілі. Особливе місце в даному модулі займає тема «Самоставлення та Я – концепція». Підлітки пізнають, що таке самооцінка, як вона формується, чим відрізняється адекватна самооцінка від завищеної та заниженої і як це відбивається на самопочутті людини, її ставленні до оточуючих. Вводиться поняття про самоповагу і власну гідність як важливі регулятори поведінки людини. Теми  мають головним чином практичне спрямування – формування у підлітків навичок самопізнання, самооцінки, самоконтролю власної поведінки, самостійності у прийнятті рішень, прагнення до самовиховання, самовизначення, самовдосконалення.