Про нас

ПРО НАС

Київський державний будинок художньої та технічної творчості

Основним напрямком роботи Київського державного будинку художньої та технічної творчості є формування у молодого покоління національної свідомості, інтелектуального, культурного і духовного розвитку. Він є одиним із найкращих позашкільних навчальних закладів освіти з естетичного виховання учнівської молоді. У 18 гуртках та 5 студіях художньої самодіяльності займаються 558 учнів вищих професійних училищ, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів освіти.

За весь час існування закладу, гуртки та вихованці Київського державного будинку художньої та технічної творчості взяли участь в різноманітних концертах, конкурсах та фестивалях не лише в місті Києві, але й в інших обласних центрах України, а також за її межами.

ФОТОІСТОРІЯ

Структурні підрозділи

  • Адміністрація
  • Методичний відділ
  • Організаційно-масовий відділ
  • Бухгалтерія
Бербець Вікторія Сергіївна
Бербець Вікторія Сергіївна

Адміністрація

Директор

Розпутня Наталія Станіславівна
Розпутня Наталія Станіславівна

Адміністрація

Заступник директора з виховної роботи

Пронів Тетяна Василівна
Пронів Тетяна Василівна

Адміністрація

Головний бухгалтер

Методичний відділ Київського державного будинку художньої та технічної творчості діє відповідно до  Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», інших законодавчих та нормативних документів, що визначають змістові та правові засади діяльності позашкільних закладів освіти.

Основна мета роботи методичного відділу – надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, вдосконалення та підвищення професійної майстерності, активізація творчого потенціалу кожного педагога закладу.

Методична робота – важливий компонент освіти педагога. Це засіб формування творчої особистості педагога, підтримка професіональної форми його діяльності. У зв’язку із зазначеним, особливого місця набуває роль методичного відділу, діяльність якого спрямована на удосконалення освітнього процесу, використання нових форм і методів діяльності, підвищення майстерності педагогів.

Колектив Київського державного будинку художньої та технічної творчості протягом 2020-2021 навчального року продовжує працювати над реалізацією методичного проєкту «Створення умов для розвитку, самореалізації та самовдосконалення педагогічних працівників КДБХТТ»

Клименко Аліна Федорівна
Клименко Аліна Федорівна

Методичний відділ

Завідувач методичним відділом

Лутченко Ірина Владиславівна
Лутченко Ірина Владиславівна

Методичний відділ

Методист

Галайчук Богдана Анатоліївна

Методичний відділ

Методист

Організаційно-масовий відділ

Мета діяльності відділу: створення середовища для розвитку особистісних нахилів та якомога повнішого вияву таланту та творчого потенціалу вихованців, організація змістовного та цікавого дозвілля дітей та молоді.

Основні напрямки роботи відділу:

  • Робота з керівниками гуртків у напрямку підготовки до канікул, участі у планових і традиційних заходах будинку творчості та загальноміських заходах;
  • Підготовка документації, необхідної для проведення святкових заходів, конкурсів, фестивалів, які організовує та проводить КД БХТТ;
  • Ведення документації про результати, підсумки проведених заходів;
  • Індивідуальна робота з керівниками гуртків;
  • Організація та проведення масових та виховних заходів;
  • Організація тематичних тижнів, календарних свят відповідно до плану роботи закладу.

Організаційно-масовий відділ веде активну співпрацю з закладами професійної (професійно-технічної) освіти. Проводить для здобувачів освіти конкурси, літературні вечори, тематичні кінопокази. Для керівників гуртків закладів професійної (професійно-технічної) освіти проводяться екскурсії, семінари, майстер-класи, надається методична та практична допомога в організаціїї культурно-масових заходів.

Леоненко Людмила Миколаївна
Леоненко Людмила Миколаївна

Організаційно-масовий відділ

Завідувач

Кобюк Світлана Володимирівна
Кобюк Світлана Володимирівна

Організаційно-масовий відділ

Завідувач відділу інклюзивної освіти

Вірогідно, більшість скаже, що в цифрах і балансах ніякої творчості немає. Що вже говорити про щоденну паперову роботу, з якою безпосередньо пов’язана професія бухгалтера. Де тут творчість? Необхідно бути точним, об’єктивним, чесним, послідовним.

Тоді у мене інше питання, — а що для вас є творчість? Найчастіше ми називаємо творчими людьми тих, хто створює щось творче на благо суспільства (наприклад, письменників, режисерів, артистів, архітекторів, дизайнерів). Ну, або ж створювачів реклами, журналістів, маркетологів. Чи не здається вам, що це черговий нав’язаний суспільством стереотип? Кожен може знайти що-небудь творче у своїй професії.

Творчість — це створення нового продукту: народження ідеї та її реалізація. Наприклад, для бухгалтера творчістю є те, що він творчо реалізує, коли пише статті про свою роботу — про аудит, про бухгалтерію, про ефективну побудову бізнесу. Для мене цей процес дуже схожий з процесом створення художником картини: з’являється ідея, потім легкі начерки і, нарешті, останні штрихи. Що картина, що стаття — це результат творчості їх творців.

Або, інший приклад, головний бухгалтер захоплюється психологією, побудовою комунікацій між людьми. У компанії, завдяки її творчому підходу в спілкуванні з людьми, вона виконує роль інтегратора, зближуючи і об’єднуючи людей, мотивуючи їх на командну роботу. Результат: згуртована команда співробітників фінансового відділу. Вона, як диригент музикантами, рішуче управляє командою.

Пронів Тетяна Василівна
Пронів Тетяна Василівна

Бухгалетрія

Головний бухгалтер (044) 235-42-67

Партнерство

Співпраця з іншими організаціями – важливий чинник діяльності будь-якої установи чи відомства і може стосуватися й методичної допомоги, і оренди приміщень, і виконання спільних проектів, і, зрештою, взаємозв’язок на рівні проведення будь-яких заходів.

Київський державний будинок художньої та технічної творчості не виняток у налагодженні тісної співпраці з організаціями столиці: