Студія психодрами “Хто Я”

Студія психодрами «Хто я»

Cпрямована на краще розуміння себе, за допомогою технік психодрами — методу, який використовує театралізовану (драматичну) імпровізацію для дослідження внутрішнього світу людини, розвитку творчого потенціалу, а також для розширення спектра адекватної поведінки та взаємодії.

Підлітки мають можливість ближче познайомитися із світом емоцій інших людей, а також із своїми негативними та позитивними рисами.

Основним наслідком застосування методу є: розширення рольового репертуару учасників занять, можливість у безпечній формі відіграти свої почуття , розвиток спонтанності, творчої ініціативи, гнучкості поведінки, вміння подивитися на ситуацію з нового боку, прийняття соціальних норм, розвиток комунікативних навичок дітей та підлітків, розвиток відносин між вчителями та учнями та розвиток розуміння педагогами особистісних особливостей їхніх учнів.